EN

دوغاب میکروسیلیس (Silurry 500)

محصول فوق، سوسپانسيونی از میکروسيليس (دوده سیلیس)در آب و به صورت دوغابی پایدار می باشد. این محصول با داشتن خاصیت پوزولانی با هیدروکسید کلسیم آزاد شده حاصل از واکنش هیدراتاسیون بتن واکنش می دهد و محصولات ثانویه حاصل از واکنش پوزولانی مذکور، خاصیت آب بندی، نفوذ ناپذیری و مقاومت مکانیکی و سایشی بتن را بهبود می بخشند. روانی (حالت دوغاب روان) به همراه درصد بالای میکروسيليس، اين محصول را از لحاظ اقتصادی و فنی متمايز از ساير محصولات پوزولانی كرده است. ويژگی ديگر اين محصول اين است كه ژل نمی باشد و در طول زمان تشکیل ژل نمی دهد. اين افزودنی با استانداردهای ASTM C1240 مطابقت دارد.

• خواص و اثرات
- افزایش مقاومت های شیمیایی و مکانیکی و نفوذ ناپذیری بتن در برابر یونهای خورنده
- آ ب بند کردن بتن و افزایش دوام آن
- افزایش مقاومت بتن در برابر یون کلر و سولفات و محیط های اسیدی
- افزایش مقاومت قلیایی بتن
- افزایش مقاومت سایشی بتن
- افزایش مقاومت بتن در سیکل های یخبندان
- افزایش تراکم بتن و بهبود پمپ پذیری بتن
- جابجایی، نگهداری و مصرف بسیار راحت و آسان
 - حفاظت از سلامتی و بهداشت کارکنان و محیط کار
• موارد كاربرد
 - بتن هاي پر مقاومت و توانمند
- بتن ریزی جهت انواع سازه های آب بند (مخازن آب و فاضلاب، سد، استخر، تصفیه خانه، دیوار حائل و ...)
- بتن های در محیط های خورنده و اسیدی
- بتن ریزی در مناطق ساحلی خورنده
-  انواع روساز ی و کف ساز ی های بتنی رنگی و تولید قطعات بتنی
 - جهت عمليات شاتكريت
• محدوده مصرف
محدوده مصرف اين محصول بين 2 تا 12 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيمانی مي باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعی و خطا و با آزمايش تعيين می شود. جهت استفاده این افزودنی با سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی این شرکت تماس حاصل کنید.
• روش استفاده
میزان تخمین زده شده را در زمان ساخت بتن و یا در تراک میکسر اضافه کرده و تا حاصل شدن مخلوط همگن بتن اختلاط را ادامه دهید (در بتن آماده حدود 5 دقیقه اختلاط با دور تند تراک کافی می باشد).
توجه:
 استفاده از یک فوق روان کننده در کنار دوغاب میکروسیلیس جهت دستیابی به روانی مورد نظر توصیه می شود.
- به مقدار 50 % محصول مصرفی، از آب اختلاط بتن بايد كسر گردد.
- به هنگام مصرف با یک میکسر مناسب یکنواخت گردد.
حالت فیزیکی مایع غلیظ طوسی رنگ
جرم حجمی 1/42±0/03 gr/cm3در20درجه سانتیگراد
 یون کلر  در محدوده استاندارد 
درصد میکروسیلیس   50 %
• شرايط نگهداري
محصول فوق در بسته های باز نشده و شرايط انبارش استاندارد به مدت 6 ماه قابل نگهداري می باشد.
• موارد ایمنی اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست میتواند ايجاد حساسيت كند. لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش مناسب، عينك و ماسك مناسب استفاده شود.
توجه:
 - درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود.
- تماس اين ماده با پوست می تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودنی روی بدن ريخته شود، سريعاً پوست آلوده با آب و صابون شستشو شود.
- لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجدداً استفاده شود