EN

روان کننده/زودگیر(Phastit LA)

 روان كننده بر پایه لیگنو‌سولفونات با خاصیت زودگیر کنندگی است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سيمان بالای 45% می باشد. اين افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

  • - افزايش روانی و كارپذيری بتن

  • - کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايی بتن

  • - كاهش زمان گيرش اوليه و ثانويه بتن

  • - بهبود دهنده انسجام و يكنواختی بتن

  • - افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن

  • - بهبود آب بندی بتن در محدوده‌های مصرف بالا

  • بهبود پمپ پذیری بتن

  • - جهت انواع بتن ريزی در هوای معتدل و خنک

  • - قطعات پيش ساخته بتنی

  • - توليد ملات‌های با كيفيت بالا

محدوده مصرف
 محدوده مصرف اين محصول بين 0/4 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند (PC) خاکستر بادي (PFA) سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس مي‌باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود. مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن بتن میشود كه اين حالت براي سيمان‌هاي ضد سولفات (تيپ 5) شديدتر است. اين افزودني با بقيه محصولات کپکو قابل استفاده بوده ولي هر افزودني را بايد مجزا به بتن اضافه کرد و قبل از استفاده نبايد همه را با هم مخلوط کرد.
روش مصرف
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه
- افزودنی فوق، مستقیما" روی سیمان خشک ریخته نشود.
 - به میزان افزودنی مصرفی، از آب اختلاط بتن کم شود.

حالت فیزیکی مایع قهوه‌ای رنگ
جرم حجمی 1/16±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتیگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزایش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دمای انجماد حدود 3- درجه سانتیگراد

پلاستيت LA يك روان كننده بر پایه لیگنو‌سولفونات با خاصیت زودگیر کنندگی است که مناسب بتن‌هاي با نسبت آب به سيمان بالاي 45% میباشد. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

شرایط نگهداری 
محصول فوق در شرایط انبارش به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
موارد ایمنی 
این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند . لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.
توجه 
- در صورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود ، حداقل به مدت 15 دقیقه ، با چشم آسیب دیده ، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساسیت و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود، سریعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15 دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا" استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعا" به پزشک مراجعه شود.