EN

روان کننده/زودگیر(Plastit PG06A)

 روان کننده و کاهنده آب زودگیر برپایه ترکیبات آلی (ارگانیک) مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای 45% در هوای معتدل و خنک می باشد.پلاستیت PG06A با پخش کنندگی بالای سیمان،باعث یکنواختی بتن نهایی می شود.این افزودنی مناسب بتن های پرسیمان می باشد. این افزودنی با استانداردهای ASTM C494,ISIR 2930 مطابقت دارد.

  • - افزايش روانی و كارپذيری بتن

  • - کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايی بتن

  • - كاهش زمان گیرش اولیه و ثانویه بتن 

  • کاهنده میزان سیمان با استحکام برابر

  • بهبود دهنده و انسجام و یکنواختی بتن

  • - افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن

  • بهبود پمپ پذیری بتن

  • - انواع بتن ريزی در هوای معتدل و خنک

  • - قطعات پيش ساخته بتنی

  • - توليد ملات‌های با كيفيت بالا

محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین 0/5 تا 1/5کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا و با آزمایش تعیین می شود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضدسولفات (تیپ 5) شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.

روش استفاده

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید. همچنین میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توجه

افزودنی فوق،مستقیما روی سیمان خشک ریخته نشود.

حالت فیزیکی مایع قهوه‌ای رنگ
جرم حجمی 1/06±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتیگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزایش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دمای انجماد حدود 3- درجه سانتیگراد

پلاستيت PG06 يك روان كننده و كاهنده آب زودگیربر پایه ترکیبات آلی ( ارگانیک) مناسب بتن‌هاي با نسبت آب به سيمان بالاي 45% در هوای معتدل و خنک مي‌باشد. پلاستيت PG06 با پخش کنندگي بالاي سيمان، باعث يكنواختي بتن نهايي مي‌شود. اين افزودني مناسب بتن‌های پر سیمان می‌باشد. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

شرایط نگهداری
محصول فوق در شرایط انبارش به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند . لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.
توجه
- در صورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود ، حداقل به مدت 15 دقیقه ، با چشم آسیب دیده ، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساسیت و لذ چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود، سریعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15 دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده باید با موارد شوینده شستشو شده و مجددا" استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعا" به پزشک مراجعه شود.