EN

روان کننده/کاهنده آب (Plastit PG06N)

روان كننده و کاهنده آب نرمال بر پایه ترکیبات آلی (ارگانیک) مناسب بتن‌هاي با نسبت آب به سيمان بالای 45% در هوای معتدل میباشد. پلاستيت PG06N با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی مناسب بتن های پر سیمان می باشد.
اين افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

  • - افزايش روانی و كارپذيری بتن

  • - کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايی بتن

  • - كاهنده ميزان سيمان با استحكام برابر

  • - بهبود دهنده انسجام و يكنواختی بتن

  • - افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن

  • -بهبود پمپ پذیری بتن

  • - انواع بتن ريزی در هوای معتدل 

  • - قطعات پيش ساخته بتنی

  • - توليد ملات‌هاي با كيفيت بالا

محدوده مصرف
محدوده مصرف اين محصول بين 0/5تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيمانی ،شامل سيمان پرتلند (PC) خاکستر بادي (PFA) سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس مي باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود.مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضد سولفات (تیپ5)شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.
روش مصرف
 در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
 توجه
افزودنی فوق، مستقیما" روی سیمان خشک ریخته نشود.
به میزان افزودنی مصرفی، از آب اختلاط بتن کم شود.
حالت فیزیکی مایع قهوه‌ای رنگ
جرم حجمی 1/06±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتیگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزایش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دمای انجماد حدود 3- درجه سانتیگراد

پلاستيت PG06 يك روان كننده و كاهنده آب کندگیر بر پایه ترکیبات آلی ( ارگانیک) مناسب بتن‌هاي با نسبت آب به سيمان بالاي 45% در هوای گرم مي‌باشد. پلاستيت PG06 با پخش کنندگي بالاي سيمان، باعث يكنواختي بتن نهايي مي‌شود. اين افزودني مناسب بتن‌های پر سیمان می‌باشد. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

شرایط نگهداری
محصول فوق در شرایط انبارش به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند . لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.
توجه
- در صورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود ، حداقل به مدت 15 دقیقه ، با چشم آسیب دیده ، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساسیت و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود، سریعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15 دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا" استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعا" به پزشک مراجعه شود.