EN

روان کننده/کاهنده آب/کندگیرکننده(Plastit LR)

 روان کننده و کاهنده آب بر پایه لیگنوسولفونات با خاصیت کندگیر کنندگی است، که برای بتن های با نسبت آب به سیمان بالای 45% در هوای گرم ، اثر بخش می باشد. پلاستیت LR با پخش کنندگی بالای سیمان ، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسلامپ بالایی می باشد.
این افزودنی با استانداردهای ISIRI2930 ، ASTM C494 مطابقت دارد.

 • - افزايش روانی و كارپذيری بتن

 • - دارای خاصیت حفظ اسلامپ و کارپذیری بالای بتن در میزان مصرف متوسط 

 • - کاهش نسبت آب به سيمان بتن و بهبود استحكام نهايی بتن

 • - تاخير در زمان گيرش اوليه و نهايی بتن

 • - بهبود دهنده انسجام و يكنواختی بتن

 • - افزايش تراکم بتن و در نتيجه افزايش دوام بتن

 • - بهبود آب بندی بتن در محدوده‌های مصرف بالا

 • - بهبود پمپ پذیری بتن 

 • - انواع بتن ريزی در هوای گرم

 • - بتن ريزی های حجيم در ضخامت‌های بالا

 • - حمل و تخلیه بتن در زمان طولانی و بتن آماده 

محدوده مصرف
 محدوده مصرف اين محصول بين 0/3تا 0/8 کیلوگرم به ازای هر صد کيلوگرم مواد سيمانی، شامل سيمان پرتلند (PC) خاکستر بادی (PFA) سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس می باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعی و خطا و با آزمايش تعيين می شود. مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن بتن می شود كه اين حالت برای سيمان‌هاي ضد سولفات (تيپ 5) شديدتر است. اين افزودنی با بقيه محصولات کپکو قابل استفاده بوده ولي هر افزودني را بايد مجزا به بتن اضافه کرد و قبل از استفاده نبايد همه را با هم مخلوط کرد.
روش استفاده
 در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه : افزودنی فوق، مستقیما" روی سیمان خشک ریخته نشود . به میزان افزودنی مصرفی ، از آب اختلاط بتن کم شود.
حالت فیزیکی مایع قهوه‌ای رنگ
جرم حجمی 1/18±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتیگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزایش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دمای انجماد حدود 3- درجه سانتیگراد

پلاستيت LR روان كننده و كاهنده آب بر پایه لیگنو‌سولفونات با خاصيت کندگير كنندگي است، كه براي بتن‌هاي با نسبت آب به سيمان بالاي 45% در هواي گرم، اثر بخش مي‌باشد. پلاستيت LR با پخش کنندگي بالاي سيمان، باعث يكنواختي بتن نهايي مي‌شود. اين افزودني با استانداردهاي ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

شرایط نگهداری 
محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
موارد ایمنی 
این محصول جزء دسته موارئ خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب، عینک و ماسک مناسب استفاده شود.
توجه : 
- در صورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود، حداقل به مدت 15 دقیقه، با چشم آسیب دیده درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود، سریعا" پوست آلوده باید حداقل به مدت 15 دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده حتما" باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا" استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعا" به پزشک مراجعه شود.