EN

روغن قالب پایه آلی با ویسکوزیته زیاد(Lubriform v)

لوبريفرم V مخلوطی از روغن هاي گياهي و آلی بوده كه دریک حلالهيدروكربنی پخش شده اند. اين محصول به منظور تسهيل در جدايی قالببتن از سطح بتن می باشد. اين محصول با دو مكانيسم متفاوت اين رها سازی را تسهيل ميکند.

  -تسهيل در جدايی قالب از بتن 
   - ايجاد سطحي تميز و عاري از كرم خوردگی
  - بهبود در دوام سطح بتن
  - افزايش عمر قالب های بتن
  - به حداقل رساندن زمان تميز سازي و آماده سازي مجدد قالب های استفاده شده
  - مانع از خوردگی قالب های فلزی می گردد.
- رهاسازي قالب های فلزی، چوبی و ...
- قالب های سگمنت بتنی
• محدوده مصرف
 1 ليتر از محصول فوق بين 10 تا 30 متر مربع سطح قالب را پوشش می دهد.
• روش مصرف
 قالب های مورد مصرف چه نو و چه مستعمل، قبل از آماده سازی بايد از گرد و خاك، بتن و روغن كاملاً پاك گردند. تميز بودن قالب اثربخشی روغن را بالا برده و خواص گفته شده را در حد ايده ال نشان می دهد. پيشنهاد می گردد سطح قالبها برای عمر بالاتر، توسط رنگ پلی اورتانی پوشش شود. برای شستشوی قالبها از بتن به جا مانده، از محصول بتونيز كپكو استفاده گردد. پس از تميز كاری سطح قالب با روش هاي مناسب با لوبريفرم V پوشیده شود.
حالت فیزیکی مایع رقیق قهوه ای روشن
جرم حجمی 0/85+-0/02 gr/cm3در20درجه سانتیگراد
• شرايط نگهداری
 محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
• موارد ایمنی
1 -محصول فوق مي تواند بر روي بدن ايجاد حساسيت نمايد.
2- آتش گير بوده و اطراف انبار آن و حين مصرف بايد موارد ايمنی رعايت گردد.