EN

فوق روان کننده (Plastit SPL 109)

 فوق روان کننده و  فوق کاهنده آب نرمال بر پایه پلیمری طبیعی اصلاح شده،مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای 40% وهوای معتدل می باشد.پلاستیت با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی با استانداردهای ASTM C494,ISIRI 2930 مطابقت دارد.

-افزایش روانی و کارپذیری بتن
  • -کاهش نسبت آب به سیمان بتن و بهبود استحکام نهایی بتن

  • -بهبود دهنده انسجام و یکنواختی بتن

  • -افزایش تراکم بین و در نتیجه افزایش دوام بتن

  • -بهبود آب بندی بتن در محدوده مصرف بالا

  • -بهبود پمپ پذیری بتن

  • -انواع بتن ریزی در هوای معتدل

  • -قطعات پیش ساخته بتنی

  • -تولید ملات با کیفیت بالا

محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین 0/3تا1/2کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا و با آزمایش تعیین می شود. مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیرشدن بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضدسولفات (تیپ 5) شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.

روش استفاده

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید. همچنین میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توجه

  • -افزودنی فوق،مستقیما روی سیمان خشک ریخته نشود.

  • -به میزان افزودنی مصرفی،از آب اختلاط بتن کم شود.

حالت فيزيکي مايع قهوه‌اي رنگ
جرم حجمي 1/16±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتيگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزايش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دماي انجماد حدود 3- درجه سانتيگراد

 محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب،عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه
- در صورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود ، حداقل به مدت 15 دقیقه ، با چشم آسیب دیده ، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساسیت و لذ چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود، سریعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15 دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا" استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعا" به پزشک مراجعه شود.