EN

فوق روان کننده (Plastit SPN 215)

فوق روان کننده نرمال بتن برپایه پلی نفتالن سولفات است که مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای 40%در هوای معتدل می باشد. پلاستیتSPN215   با پخش شوندگی بالای سیمان،باعث یکنواختی بتن نهایی می شود   این افزودنی با استانداردهایASTM C494,ISIRI2930 مطابقت دارد.

 • -کاهش نسبت آب به سیمان (W/C)  بتن

 • -افزایش روانی بتن و کاهش هزینه های مربوط به بتن ریزی

 • -کاهش نفوذپذیری بتن

 • -افزایش مقاومت اولیه بتن بدون افزایش عیار سیمان

 • -بهبود دهنده انسجام و یکنواختی بتن

 • -کاهش آب انداختگی و جدایی سنگدانه در بتن

 • -افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

 • -بهبود پمپ پذیری بتن

 • -بتن ریزی  در هوای معتدل

 • -تولید قطعات پیش ساخته بتنی

 • -تولید ملات با کیفیت بالا

محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین 0/4تا1/5کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.برای نسبت های آب به سیمان های پایین این میزان تا 2/5 درصد سیمان کارایی دارد. استفاده بالاتر از محدوده  باعث دیرگیری بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضدسولفات شدیدتر است. مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا و با آزمایش تعیین می شود.جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

روش استفاده

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید. همچنین میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.

حالت فيزيکي مايع قهوه‌اي رنگ
جرم حجمي 1/18±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتيگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزايش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دماي انجماد حدود 3- درجه سانتيگراد

 شرایط نگهداری 
محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب،عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه

در صورتیکه این افزودنی به داخل چشم پاشیده شود،حداقل به مدت 15دقیقه با چشم آسیب دیده درون آب تمیز پلک زده شود. تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساست کند و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود سریعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.

لباس آلوده حتما باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا استفاده شود.

در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعا به پزشک مراجعه شود.