EN

فوق روان کننده /زودگیر(Plastit SPNA)

 فوق روان کننده زودگیر بتن بر پایه پلی نفتالن سولفونات است که مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای 40% وهوای معتدل و خنک می باشد.پلاستیت SPNR با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی با استانداردهای ASTM C494,ISIRI 2930 مطابقت دارد.

 • -کاهش نسبت آب به سیمان (W/C) بتن

 • -افزایش روانی بتن

 • -کاهش نفوذپذیری بتن

 • -افزایش مقاومت اولیه بتن بدون افزایش عیار سیمان

 • -تسریع در زمان گیرش اولیه و ثانویه

 • -بهبوددهنده انسجام و یکنواختی بتن

 • -کاهش آب انداختگی و جدایی سنگدانه در بتن

 • -افزایش تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن

 • -بهبود پمپ پذیری بتن

 • -تولید قطعات بتنی پیش ساخته 

 • -بتن ریزی در هوای معتدل و خنک 

 • -تولید ملات با کیفیت بالا

محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین 0/4تا2کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.برای نسبت های آب به سیمان های پایین این میزان تا 3 درصد سیمان کارایی دارد.مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا و با آزمایش تعیین می شود.جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی ما تماس حاصل کنید. 

روش استفاده

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید. همچنین میتواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه
- افزودنی فوق، مستقیما" روی سیمان خشک ریخته نشود.
- به میزان افزودنی مصرفی، از آب اختلاط بتن کم شود.

حالت فيزيکي مايع قهوه‌اي رنگ
جرم حجمي 1/18±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتيگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزايش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دماي انجماد حدود 3- درجه سانتيگراد

 شرایط نگهداری
محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب،عینک و ماسک مناسب استفاده شود.
توجه
- در صورتیکه این افزودنی داخل چشم پاشیده شود ، حداقل به مدت 15 دقیقه ، با چشم آسیب دیده ، درون آب تمیز پلک زده شود.
- تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساسیت و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود، سریعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15 دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.
- لباس آلوده باید با مواد شوینده شستشو شده و مجددا" استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتی دارد سریعا" به پزشک مراجعه شود.