EN

فوق روان کننده/کندگیر(Plastit SPN 265)

 فوق روان کننده دیرگیر بتن بر پایه نفتالن سولفونات می باشد که مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالای  40% در هوای گرم  می باشد.پلاستیت SPN265 با پخش شوندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی با استانداردهای ISIR 2930,ASTM C494 مطابقت دارد.

 • -کاهش نسبت آب به سیمان (W/C) بتن

 • -افزایش روانی بتن

 • -بهبود زمان کارپذیری حفظ اسلامپ بتن در میزان مصرف متوسط

 • -کاهش نفوذ پذیری بتن 

 • -تاخیر در زمان گیریش اولیه و ثانویه 

 • -بهبود دهنده انسجام و یکنواختی بتن

 • -کاهش آب انداختگی و جدایی سنگدانه در بتن 

 • -افزایش  تراکم بتن و در نتیجه افزایش دوام بتن 

 • -بهبود پمپ پذیری بتن

توجه

حفظ اسلامپ به عوامل متعددی از جمله دمای بتن،میزان مصرف افزودنی،نسبت آب به سیمان،نوع سیمان،روش انتقال بتن،دانه بندی و ... وابسته است.

 • -بتن ریزی های درجا در هوای گرم

 • -بتن ریزی های حجیم

 • - حمل تخلیه بتن در زمان طولانی و بتن آماده 

 • -تولید ملات های با کیفیت بالا

محدوده مصرف

محدوده مصرف این محصول بین 0/4تا1/5کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.برای نسبت های آب به سیمان های پایین این میزان تا 3 درصد سیمان کارایی دارد.مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا و با آزمایش تعیین می شود.استفاده این محصول در گستره های دیگر امکان پذیر می باشد. در مقادیر بالاتر از حدود فوق،ایجاد خاصیت دیرگیری در بتن می کند که این حالت برای سیمان های ضد سولفات (تیپ 5) شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

روش استفاده

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید.همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توجه

 • افزودنی فوق،مستقیما روی سیمان خشک ریخته نشود.

 • به میزان افزودنی مصرفی،از آب اختلاط بتن کم شود.

حالت فيزيکي مايع قهوه‌اي رنگ
جرم حجمي 1/18±0/02 gr/cm3در 20 درجه سانتيگراد
مقدار کلر در محدوده استاندارد
افزايش درصد هوا در محدوده مصرف نرمال، کمتر از 2%
دماي انجماد حدود 3- درجه سانتيگراد

شرایط نگهداری

محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12ماه قابل نگهداری می باشد.

موارد ایمنی

این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی در صورت تماس با پوست می تواند ایجاد حساسیت کند. لذا در هنگام کار با این محصول از پوشش مناسب عینک و ماسک مناسب استفاده شود.

توجه

در صورتیکه این افزودنی به داخل چشم پاشیده شود،حداقل به مدت 15دقیقه با چشم آسیب دیده درون آب تمیز پلک زده شود. تماس این ماده با پوست می تواند ایجاد حساست کند و لذا چنانچه این افزودنی روی بدن ریخته شود سریعا پوست آلوده باید حداقل به مدت 15دقیقه در آب تمیز شستشو دهید.