EN

اسپیسر پلاستیکی فیکسچیر محصول برای کارهای سبک و سریع، برای زیر میلگرد در سقف و کف استفاده می شود. قیمت بسیار مناسب، استحکام کافی و اندازه های متنوع از مزایای فیکسچیر محسوب می شود.

- اندازه های متنوع و قیمت بسیار مناسب
- تحمل بار نقطه ای منطبق با نمودار
- ایجاد پوشش بتنی 15 تا 120 میلیمتر
- مناسب برای سازه های سبک
 - قابل استفاده در سقف های کامپوزیتی و پانل ها
*مراجعه به قسمت دانلود
*مراجعه به قسمت دانلود
*مراجعه به قسمت دانلود