EN

قوام دهنده های بتن (Plastit® VMA)

پلاستیت VMA افزودنی آماده مصرفی است که برای افزایش ویسکوزیته بتن به کار می‌رود. با استفاده از این محصول آب انداختگی کنترل شده و بنابراین مقاومت بتن دربرابر جداشدگی افزایش می یابد و نهایتاً بتن ریزی را تسهیل می‌کند.

• خواص و اثرات
- افزایش ویسکوزیته بتن
- افزایش پایداری در طول حمل و نقل بتن و بتن ریزی
- کاهش جداشدگی حتی برای مخلوط با روانی زیاد
- کاهش آب شستگی بتن
- کاهش آب انداختگی بتن
- بهبود قابلیت پمپاژ
• موارد كاربرد
 - تولید بتن خودتراکم
- ساخت دوغاب پشت سگمنت ها
 - تولید بتن های سبک با قوام بالا
 - پمپ بتن در مسافت طولانی
- بتن ریزی در آب
• محدوده مصرف
مقدار مصرف معمول، 4/ 0 الی 5/ 1 درصد وزن سیمان می باشد. مقدار بهینه مصرف با آزمایش بدست می آید. بر اساس نوع بتن و شرایط خاص کارگاهی ممکن است خارج از محدوده مذکور مورد استفاده قرار گیرد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
• روش استفاده
در هنگام ساخت بتن میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواد به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
حالت فیزیکی پودر سفید رنگ
جرم حجمی 0.1+-1.5 gr/cmدر25درجه سانتیگراد
 مقدار یون کلرید  در محدوده استاندارد 
• شرايط نگهداري
محصول فوق در شرايط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداري مي باشد.
 • موارد ایمنی
اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمي باشد ولي در صورت تماس با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند. لذا در هنگام كار با اين محصول از پوشش مناسب، عينك و ماسك مناسب استفاده شود.
توجه:
- درصورتيکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود.
- تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودني روي بدن ريخته شود، سريعاً پوست آلوده با حداقل به مدت 15 دقيقه در آب تميز شستشو دهيد.
- لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجدداً استفاده شود. در صورتيکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشك مراجعه شود.