EN

ماستیک پایه قیری سرد اجرا(Capflex C)

ماستیک پایه سرد اجرا یک درزگیر الاستیک بر پایه بیتومن رابر و پلیمرهای ویژه است که به فرم طبیعی خشک شده و حالت الاستیک پیدا خواهد کرد و پس از آن مقاومت بالایی در برابر حرارت و شرایط جوی خواهد داشت. از این ماده جهت پر کردن درزهای عمودی و افقی خصوصاً درزهای انبساطی استفاده م یگردد. این محصول با استانداردهای ASTM C1330 و ASTM C1193 مطابقت دارد.

- چسبندگی عالی به سطح بتن، سیمان، فلز و چوب
 - دمای سرویس 5- تا 70 درجه سانتیگراد
- مقاوم در برابر آب دریا و فشار آب و یون کلر
 - مقاوم در برابر شرایط جوی
- بدون شره
- آماده مصرف
- برای درزهای عمودی و افقی در مناطق سردسیر و گرمسیر
- درزبندی کانال های آبرسانی و لوله ها
- درزبندی پل ها، سقف ها و آسفالت
- درزهای بین ساختمان ها و پشت بام ها
• محدوده و روش مصرف
 کلیه سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات سست و چسبنده باشد. برای تمیز کاری می توان از برس سیمی و سپس هوای فشرده استفاده نمود. ماستیک را به وسیله کاردک یا ماله یا سایر ابزار تزریق مناسب در محل درز به فرمی که کاملاً با مقاطع مورد نظر در تماس قرار بگیرد اجرا نمایید.
 توجه:
 - این محصول برای تماس با نفت و سوخت مناسب نیست
- در صورت نیاز و حالت جامد داشتن ماستیک، میتوان سطل ماستیک را در حمام آب گرم با دمای بین 60 تا 80 درجه سانتیگراد قرارداد تا حالت خمیری ایجاد شود.
حالت فیزیکی خمیر سیاه رنگ
جرم حجمی 1/35+-0/05 gr/cm3
• موارد ایمنی
اين محصول جزء دسته مواد خطرناك نمی باشد ولي م یتواند بر روي پوست ايجاد حساسيت كند.
توجه: - درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود.
- تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودني با بدن تماس پیدا کند، با آب تميز شستشو دهيد. - لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.