EN

محافظ نما نفوذی سیلیکونی پایه آب (Silcoat W)

سیلکت W یک افزودنی یک جزئی سیلیکونی، فاقد خاصیت حلالیت و اشباع کننده دافع آب می باشد که بدون تغییر رنگ و شکل ظاهری مصالح به داخل لوله های مویین سطح مصالح نفوذ می کند و با از بین بردن جذب سطحی محل اجرا آنها را در مقابل نفوذ آب،گازهای جوی، خاک و گرد و غبار مقاوم می سازد. سیلکت W مطابق با استاندارد ASTM D5095 ،ASTM D6489 و ASTM E154 قابل بررسی می باشد.

- مقاوم در مقابل رطوبت و دافع آب
- سیستم با قابلیت تنفس
َ - نفوذ در سطح مصالح
- فاقد ترکیبات آلی فرار
 - غیر قابل اشتعال و غیر سمی
 - بی بو
- شوره نمی زند
 - مقاوم در برابر تابش نور خورشید - قابل شستشو
- خاصیت ضد گرد و غبار و ضد دوده نمودن سطح و جلوگیری از تغییر رنگ مصالح
 - عمر مفید زیاد
- محافظت سطح در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر
- نفوذناپذیر کردن سطوح بتنی، سنگی، گچی، آجری، سفال های بام، سنگ فرش ها و ...
- حفاظت از نمای ساختمان
- حفاظت از آثار تاریخی در برابر اثرات محیطی
• محدوده و روش مصرف
 سطح قبل از اجرا باید تمیز و عاری از هرگونه ذرات ریز، قسمتهای شل، کثیفی، کپک، روغن و چربی باشد. این محصول با استفاده از اسپری، غلتک و یا قلم مو قابل اجرا می باشد. معمولا یک لایه روکش سیلکت W جهت محافظت سطح کافی است و از تجمع مواد در سطح مصالح جلوگیری شود ولی تا جایی که سطح جذب دارد باید اجرا ادامه پیدا کند. همچنین برای سطوح خلل و فرج دار، مانند سنگ فرش بتنی، روش اشباع سازی میتواند با غوطه ور کردن آن المان به مدت 15 الی 20 ثانیه در استخر سیلکت W انجام گیرد. اگر دمای سطح زیر 5 درجه سانتی گراد یا بالاتر از 40 درجه سانتیگراد باشد و یا احتمال باران یا باد شدید در 8 ساعت آینده باشد، نباید اجرا شود. سطح بعد از بارندگی و یا شستشو باید به مدت 72 ساعت رها گردد و بعد از خشک شدن اجرا صورت پذیرد. مقدار مصرف بستگی مستقیم به میزان خلل و فرج سطح دارد. مقدار مصرف معمولا یک کیلوگرم برای 2 تا 4 متر مربع برای سطوح خلل و فرج دار مانند آجر سفالی، بتن، گچ، سنگ فرش و سایر مصالح با جذب آب می باشد. برای سطوح با جذب آب پایین مانند سنگ، سرامیک و کاشی مقدار مصرف معمولا یک کیلوگرم برای پوشش 4 تا 8 متر مربع می باشد. میزان مصرف دقیق با آزمایش روی سطح در محل پروژه تعیین میگردد. پس از اتمام کار سریعا ابزارها با آب شستشو گردد.
توجه: جهت بررسی عملکرد کامل محصول باید به سطح بین 1 تا 3 هفته زمان داد تا کاملاً خشک شود.
حالت فیزیکی مایع بی رنگ
جرم حجمی 1/02+-0/02 gr/cm3
 ترکیبات آلی (VOC)  صفر 
• شرايط نگهداري
 محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
• موارد ایمنی
این محصول جزء دسته مواد خطرناک نمی باشد ولی م یتواند بر روی پوست ایجاد حساسیت کند.
 توجه:
- درصورتیکه اين افزودني داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود. - تماس اين ماده با پوست مي تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودنی روی بدن ريخته شود، با آب تميز شستشو دهيد. - لباس آلوده سريعاً بايد با آب تميز پاك شود.