EN

نوار گسکت (Gasket)

حفاری مکانیزه تونل ها توسط دستگاه های TBM امروزه بسیار رایج می باشد. این تکنولوژی در کشور ما بخصوص در پروژه های مترو و انتقال آب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. آب بندی سگمنت های بتنی مورد مصرف در این تکنولوژی توسط نوارهای لاستیکی موسوم به گسکت، یکی از مراحل مهم در این فناوری می باشد. کیفیت نوارهای گسکت از نظر طراحی و مکانیکی حائز اهمیت بوده و باید به دقت تحت کنترل باشد.

مراجعه به قسمت دانلود
مراجعه به قسمت دانلود
مراجعه به قسمت دانلود
مراجعه به قسمت دانلود
مراجعه به قسمت دانلود