EN

 اسپیسر پلاستیکی ویلبار پر مصرف ترین و عمومی ترین فاصله نگهدار چرخی است. این فاصله نگهدار در بتن های پیش ساخته و درجا استفاده می شود. ویلبار دارای دهانه گیره مانند است که کمک میکند تا این فاصله نگهدار همراه میلگردهایی با سایزهای متفاوت بکار رود.

- مطابق با استاندارد BSI 7973
- دارای قدرت تحمل بار مناسب
- ساختار و طراحی مناسب که در مقابل بتن سیال مانع ایجاد نمیکند
- ایجاد حداقل سطح تماس با قالب که در بتن های Expose (نما)مهم است
- مناسب برای بتن ریزی های عمودی، دیوارها و ستون ها
- برای ایجاد پوشش بتن 15 - 100 میلیمتر
- برای میگرد با قطر 4- 32 میلیمتر
به طور کلی فاصله دو اسپیسر، 50 برابر قطر میلگرد است. یعنی اگر ویلبار برای میلگرد 12 استفاده می شود، فاصله بین دو اسپیسر 12×50 میلیمتر یا 60 سانتیمتر است. البته این فاصله (بین دو فاصله نگهدار)نباید بیش از 1 متر باشد. مهندسان و طراحان گرامی می توانند برای اطلاعات دقیق تر به استاندارد BSI 7973 یا کتاب پوشش بتنی و نقش فضاسازها مراجعه کنند
*مراجعه به قسمت دانلود
*مراجعه به قسمت دانلود