EN

پخش کننده میکروسیلیس(Silurix 520)

سیلاریکس 520 ، پخش کننده میکروسیلیس بوده و برای تولید دوغاب میکروسیلیس به کار می رود، این محصول با خاصیت پخش کنندگی که دارد باعث پخش شدن ذرات میکروسیلیس شده و از کلوخه شدن ذرات جلوگیری می کند. کلوخه شدن میکروسیلیس می تواند بتن را در معرض واکنش سیلیکاتی قلیای( ASR ) قرار داده و دوام بتن را کاهش دهد. تولید دوغاب میکروسیلیس در غلظت هایی تا 50 % در محل پروژ ه ها با این محصول با سرعت و کیفیت بالایی امکانپذیر می باشد.

• خواص و اثرات
- جلوگیری از کلوخه شدن میکروسیلیس در بتن
- پخش یکنواخت میکروسیلیس در بتن
- بهبود خصوصیات حاصل از استفاده میکروسیلیس در بتن
• روش استفاده
میزان مصرف مناسب، با سعی و خطا در آزمایشگاه بدست می آید. مقدار مصرف معمول 1 الی 4 درصد وزن میکروسیلیس می باشد. ابتدا این محصول را در مقدار مناسب آب حل کنید و سپس پودر میکروسیلیس را همراه با هم زدن اضافه کنید. اختلاط را تا زمانی که میکروسیلیس کامل پخش شود، ادامه دهید.
رنگ بی رنگ
وزن مخصوص 1/03+-0/02  gr/cm3در20درجه سانتیگراد
 مقدار کلر  در محدوده استاندارد 
PH   7/5
• شرايط نگهداري
محصول فوق در شرایط انبارش استاندارد به مدت 12 ماه قابل نگهداری می باشد.
 • موارد ایمنی
 اگر چه این محصول جزء دسته مواد خطرناک نیست ولی باید از تماس آن با پوست یا چشم خودداری شود و برای استفاده از آن از دستکش و عینک استفاده کرد. از انجماد این محصول جلوگیری شود. در صورت انجماد با بخش فنی شرکت کپکو تماس حاصل شود. توجه:
- درصورتيکه اين افزودنی داخل چشم پاشيده شود، حداقل به مدت 15 دقيقه، با چشم آسيب ديده، درون آب تميز پلك زده شود.
- تماس اين ماده با پوست می تواند ايجاد حساسيت كند و لذا چنانچه اين افزودنی روی بدن ريخته شود، سريعاً پوست آلوده را با آب تميز شستشو دهيد.
- لباس آلوده حتماً بايد با مواد شوينده شستشو شده و مجدداً استفاده شود.
- در صورتیکه شخص مصدوم همچنان احساس ناراحتي دارد سريعاً به پزشك مراجعه شود.