EN

کاور بلت یک محصول پلاستیکی متشکل از چند قطعه می باشد که برای آب بندی محل bolt در دیواره ها بکار می رود. این قطعه مناسب سازه های آبی و فاضلابی و مقاطعی می باشد که در معرض فشار هیدرولیکی است.

کاوربلت دارای خواص:
- این قطعه مطابق با استاندارد، مضرس و دندانه دار است تا درگیری کاملی با بتن داشته باشد
 - سرعت کار را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.
 - از مواد P.V.C سخت ساخته شده که با بتن واکنش نمی دهد.
- لوازمی که با کاور بلت عرضه می شوند کمک می کند تا آب بندی بطور کامل انجام شود.
 - فاصله دو قالب را تنظیم میکند.
کاوربلت با سایز مناسب در میان قالب قرار م یگیرد و با عبور bolt داخل آن قالب مهار می شود. در زمان باز کردن قالب ها، bolt از داخل کاوربلت بیرون آورده شده و قالب ها باز می شوند. چنانچه پروژه مورد نظر در معرض فشار آب باشد، پس از خارج کردن Conpipe یک عدد Stopper W داخل کاوربلت قرار می گیرد و دو سوراخ دیوار به وسیله Stopper R بسته شده و سپس روی کار با گروت صاف می شود.