EN

گروت سیمانی منبسط شونده الیاف دار(Capgrout FP)

- تراكم و دوام بالا و نفوذ پذيري پا يين
- کاهش ترک خوردگی سطحی در ضخامت های کم گروت ریزی داراي خاصيت انبساط قبل از گيرش اوليه:
- شروع انبساط: 15 دقيقه پس از توليد
- پايان انبساط: 2 ساعت پس از توليد
 - ميزان انبساط: 2% تا 4% داراي استحكام بالا در تمامي سنين: مقادير زیر در نسبت آب به پودر 12 / 0 مي باشد.
- استحكام فشاري 1 روزه: 25MPa
- استحكام فشاري 28 روزه: 60MPa
- پر كردن زير صفحه ستون ها
- جهت انواع سیستم های انکرینگ و مهارها
 - پر كردن فضاي بين فونداسيون و صفحات استقرار ماشين آلات صنعتي
- برای فضاهای با ضخامت کم نسبت به كپگروت GP ترجیح دارد.
• روش استفاده
 - سطوح، درزها و چاله هايي كه قصد گروت ريزي داريم از هر گونه آلودگي و گرد و غبار و سطوح سست پاك شود. سطوح قبل از گروت ریزی با آب اشباع شود.
- صفحات ستون و ديگر مصالح فلزي كاملاً از لكه هاي چربي و روغن پاك گردد.
- در یک میکسر مناسب، بر اساس حجم گروت مورد نياز مقدار مناسب آب را محاسبه كرده و مي ريزيم. مقدار آب مناسب بسته به رواني مورد نياز گروت از 10 تا 13 وزن گروت مي باشد. بايد توجه شود اين رواني بسته به شرايط اجرائي تع يين ميگردد و در محدوده هاي بالاتر آب رواني افزايش مييابد، اگرچه استحكام كاهش ميي‌ابد. لذا ميزان آب مناسب بر اساس شرايط اجرائي با سعي و خطا بهينه گردد. پودر گروت همزمان با اختلاط، به تدريج به میکسر اضافه شده و نهايتاً طي زمان 5 دقيقه اين كار كامل گردد. اختلاط در حداقل زماني صورت پذيرد كه ملات كاملاً همگن و یکنواختی حاصل ميگردد.
عمليات گروت ریزي: زمان گروت ریزی در دمای 20 درجه سانت یگراد حداکثر 15 دقیقه پس از اختلاط با آب باید انجام پذیرد تا بهترین کیفیت حاصل گردد. این زمان برای دمای بالاتر باید کاهش یابد. اين مخلوط براي درزهاي حداكثر تا 10 سانتيمتر مي باشد. جريان پيوسته گروت ريزي بسيار مهم مي باشد و لذا ميزان گروت آماده شده با حجم گروت ريزي بايد متناسب باشد. گروت ريزي ترجيحاً بايد از كي طرف درز انجام شود تا هيچگونه هوايي داخل درز محبوس نشود. براي فضاهايي كه حجم گروت ريزي بالاست، بايد گروت پمپ گردد. عمل آوري: سطح آزاد گروت پس از گيرش اوليه حتماً بايد به روش مناسب عمل آوري گردد تا استحكام نهايي گروت تضمين گردد.
توجه: - گروت ريزي بطور پيوسته صورت پذيرد.
- در دماهاي بالاتر از 25 درجه سانتيگراد، ملاحظات مربوط به بتن ريزي در گرما صورت پذيرد.
حالت فیزیکی پودر طوسی رنگ
جرم حجمی 1/95+-0/02( gr/cm3)
جرم حجمی ملات آماده مصرف 2/3+-0/02( gr/cm3)
مقدار کلر در محدوده استاندارد
• شرايط نگهداري
به مدت 12 ماه در شرايط انبارداري استاندارد قابل نگهداري مي باشد. در صورت باز شدن يک کیسه گروت بايد به سرعت به مصرف برسد.
• موارد ايمني
 كپگروت FP داراي خاصيت قليايي بوده و لذا براي كار با آن توصيه ميشود از عينك، دستكش مناسب و پوشش كامل استفاده گردد. چنانچه اين محصول در چشم ريخته شود حداقل 15 دقيقه با آب تميز جاري شستشو شود و به پزشك مراجعه گردد. پوست آلوده با آب و صابون شسته شود.