EN
کنترل و تضمین کیفیتی مرغوب و ثابت برای محصولات تولیدی امری ضروری می‌باشد و در همین راستا شرکت همگرایان تولید (کپکو) با تجهیز آزمایشگاه‌های شیمی و بتن و بکارگیری نیروهای مجرب در زمینه مهندسی کیفیت از شرکت‌های پیشرو می‌باشد. ما با کنترل کامل روی مواد اولیه، کنترل محصولات در حین تولید و قبل از بسته‌بندی و همچنین کنترل ادواری عملکرد محصول کیفیتی ثابت و بالا را به مشتریان ارائه می‌دهیم.