EN
خط مشی کیفیت 
شرکت همگرایان تولید (کپکو) با هدف ایجاد یک سیستم متوازن در رضایت تمام ذینفعان خود از جمله مشتریان ،نیروی انسانی،تأمین کنندگان ،سهامداران و جامعه ،تصمیم به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO9001:2008 به عنوان یک الگوی جهانی گرفته است و خود را نسبت به بهبود مستمر و ارتقاء پیوسته رضایت مشتریان با رعایت الزامات استاندارد متعهد می داند.
رئوس خط مشی کیفیت شرکت همگرایان تولید (کپکو) عبارتند از :
*افزایش رضایتمندی و تأمین خواسته های مشتریان از طریق شناسایی و پاسخگویی نیازها
*تولید محصول با کیفیت متناسب با خواسته ها و نیازهای مشتریان
*توسعه فروش محصولات شرکت در بازار در راستای سود آوری سازمان
*بهبود مستمر در کلیه فعالیتها و فرایند سازمان