EN
همگرایان تولید (کپکو) به طور سیستماتیک در جهت تحقیق و توسعه محصولات جدید، ارتقاء محصولات فعلی و همچنین کشف و یا بومی سازی دانش‌های نوین حرکت می‌کند. این شرکت در گذشته و حال حاضر با امکانات مناسب آزمایشگاهی و پژوهشگرانی که دراختیار دارد و همچنین همکاری با پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های مطرح کشور در زمینه‌های مختلف مرتبط در حال پژوهش می‌باشد. پروژه‌هایی مانند تولید دوغاب میکروسیلیس برای اولین بار در ایران و تولید پلی‌کربوکسیلات‌اتر از مهمترین پژوهش‌های دانش بنیان این شرکت می‌باشد که به مرحله تجاری شدن رسیده است. تولید محصول براساس نیاز مشتری نیز یکی از اصلی‌ترین ارکان این واحد می‌باشد.