بتن سبک سازه­ ای چیست؟

بتن سبک سازه­اي، همانند بتن سازه­اي معمولی است، با این تفاوت که فقط بنا به دلایل اقتصادي، در ساخت آن از سنگدانه­ هاي سبک استفاده می­شود.

ادامه مطلب

انواع جمع‏ شدگی در بتن

جمع‏ شدگی بتن خود به خودی، عمدتاً در اثر انقباض شیمیایی سیمان ایجاد می‌شود که در طی فرآیند هیدراتاسیون به دلیل خارج شدن آب از حفرات مویین

ادامه مطلب

ناحیه انتقال مرزی بتن چیست؟

بتن اغلب به عنوان یک ماده¬ی کامپوزیت دوفاز با سنگدانه بی اثر و خمیر سیمان هیدراته در نظر گرفته می-شود. سنگدانه¬ها، خمیر سیمان هیدراته و خواص مختلف بتن با مواد تشکیل دهنده آن متفاوت است. شکل 1 نشان می¬دهد که هم سنگدانه و هم خمیر سیمان دارای رفتار ارتجاعی شکننده هستند، در حالی که بتن دارای رفتار شبه شکل پذیر است. حتی مقاومت بتن نیز به میزان قابل توجهی کمتر از سنگدانه و خمیر سیمان است. بنابراین می¬توان حضور یک فاز سوم را نتیجه گرفت

ادامه مطلب

بتن خود تراکم چیست؟ معرفی ویژگی های بتن خود تراکم

بتن خود تراکم، مخلوطی بتنی دارای تنش تسلیم کم، تغییر شکل پذیری بالا، مقاومت خوب در برابر جداشدگی (جلوگیری از جدا شدن ذرات در مخلوط) و ویسکوزیته متوسط (در جهت اطمینان از معلق بودن یکنواخت ذرات جامد در طول حمل و نقل، بتن ریزی (بدون تراکم خارجی) و پس از آن تا زمانی که بتن خود را بگیرد.) می باشد.

ادامه مطلب

آزمایش بتن خودتراکم

بتن خودتراکم بتنی است که قابلیت جاری شدن زیاد بدون جداشدگی و آب‏انداختن را دارد. این نوع بتن به راحتي حتي با وجود تراكم زياد آرماتورها، بر اثر وزن خود بدون نياز به ابزار خاص، پخش و متراكم مي‏شود.

ادامه مطلب

مکانیزم عملکرد بتن

افزودنی های شیمیائی بتن موادی هستند که در زمان تولید بتن در ابتدای کار، همراه با اجزاء دیگر افزوده شده، مخلوط می شود

ادامه مطلب