5 آزمایش روی میلگرد، افزودنی بتن و روان کننده بتن در سازه‌های بتنی

از میلگرد برای افزایش مقاومت کششی بتن استفاده می‌شود. این محصول همچنین به حفظ یکپارچگی سازه به‌دلیل ترک‌های بتن و مواد روان کننده بتن موجود در آن ناشی از چرخه‌های انبساط و انقباض کمک می‌کند. مقاومت کششی و استحکام باند کششی میلگرد - بتن از ویژگی‌های بسیار مهم آن می‌باشد. تست کششی، خمشی و خستگی مهم‌ترین آزمایش‌ها برای بررسی این ویژگی‌ها در کنار سایر تست های روی بتن به همراه افزودنی بتن آن به حساب می‌آیند.

ادامه مطلب

حمله سولفات تومازایت

حمله سولفات تومازایت (TSA) نوع خاصی از حمله سولفاتی است که معمولاً به دلیل در دسترس بودن کربنات­ها / بی کربنات­ها در ماتریس سیمانی با رطوبت فراوان و دمای پایین رخ می­دهد. شکل­گیری تومازایت بتن را به یک جسم بدون انسجام

ادامه مطلب