مقایسه میزان مصرف منطبق با استاندارد روان کننده و فوق روان کننده

آیا میزان مصرف (مصرف منطبق با استاندارد) کمتر یک روان‌کننده نسبت به یک فوق روان‌کننده، در لیبل محصول نشان دهنده کیفیت پایین تر فوق روان‌کننده نسبت به روان کننده می‌باشد؟

با توجه به متفاوت بودن آیتم‌های استاندارد ISIRI 2930-2 برای روان کننده و فوق روان‌کننده این آیتم برای مقایسه آنها مناسب نمی‌باشد:

در استاندارد ISIRI 2930-2 برای کاهنده آب / روان‌کننده، در جدول ۲ میزان حداقل کاهش آب برابر ۵% نسبت به بتن شاهد ۱ (مطابق با استاندارد ISIRI 8117) در نظر گرفته شده، ولی برای فوق روان کننده در جدول ۳-۱ حداقل کاهش آب برابر ۱۲% نسبت به شاهد ۱ در نظر گرفته شده است. این امر نشان می‌دهد که در میزان مصرف منطبق با استاندارد، افزودنی فوق روان‌کننده می‌تواند مصرف بالاتری (جهت قرار گرفتن در رده فوق روان‌کننده) از یک روان‌کننده داشته باشد، ولی قدرت بیشتری نسبت به آن دارد.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*