ترک‌های سطحی بتن

ترک‌های سطحی بتن نامطلوب هستند و می‌توانند سبب ایجاد تنش بین کارفرما، تولید کننده بتن و اجرا کننده آن شوند

ادامه مطلب