چسب آب بند

چنانچه میزان تخلخل کم باشد و بتن در معرض عوامل فرسایشی مثل آب نباشد، محصول Softcoat (ترمیم کننده سطحی بتن) محصول مناسبی می باشد. چنانچه سطح بتن، در معرض عوامل فرساینده باشد از محصولSoftcoat RP (ترمیم کننده سطحی ویژه) می توان استفاده کرد. این محصول نسبت به محصول Softcoat چسبندگی به سطح بهتری دارد. برای سطوحی که در معرض رطوبت می باشد و به نفوذ پذیری بسیار پایین نیاز است محصول Softcoat AP (ترمیم کننده سطحی آب بند بتن) که یک محصول دوجزئی پودر و رزین می باشد پیشنهاد می شود. در پایان حتماً سطح بتن با محصول Capcobond MO40 (چسب بتن آب بند) کیورینگ شود.

برای مواردی که تخلخل عمیق می باشد ابتدا باید سطح زیر کار به میزانی که سطح سست بتن کاملاً با ابزار مناسب برداشته شود آماده سازی شود. در مواردی که بتن سست تا میلگرد می رسد، به میزان یک اینچ دور میلگرد باید تخلیه شود که میلگردها پس از ترمیم داخل بتن ترمیمی قرار گیرد. پس از این کار ترجیحاً از سند بلاست جهت تمیزکاری نهائی استفاده شود و سپس با آب با فشار بالا شسته شود. در این حالت ابتدا باید قالب بندی مناسب جهت بتن ریزی انجام شود. بتن با دانه بندی ۰-۸، عیار سیمان ۴۰۰ با نسبت آب به سیمان کمتر از ۴۵% و مقدار ۲ تا ۴% سیمان Capcobond PVA یا Capcobond AR با روانی مناسب آماده شود. بتن ریزی داخل قالب صورت پذیرد و پس از باز کردن قالب از Capcobond MO40 برای کیورینگ استفاده شود.

چنانچه امکان قالب بندی نباشد، از محصول Softcoat در کنار Capcobond PVA یا Capcobond AR استفاده می شود و مقدار مناسب ماسه نرم ۰-۸ تا ۵۰% محصول ترمیمی به آن اضافه می شود و هنگام اجرا ملات نسبتاً کم آبی استفاده شده و مثل خمیر به داخل بخش ترمیمی در چند مرحله مالیده می شود. حدود ۵ میلیمتر مانده به سطح از مواد ترمیم کننده خالص و نرم استفاده شده تا سطح صاف بدست آید. در پایان از Capcobond MO40 جهت کیورینگ استفاده شود.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*