استفاده از آب غیر شرب (آب شور) در عمل آوری بتن

در ابتدا باید گفت که هر آب غیر شربی الزاما” آب شور نیست. آب شور ممکنست برای بتن غیر مسلح بتواند بعنوان آب ساخت و عمل آوری نیز استفاده شود و آبا و مقررات ملی و نشریه ۵۵ و ۱۰۱ آن را مجاز شمرده اند. اصولا” با هر آبی که بتوان بتن را ساخت می توان با همان آب، عمل آوری را نیز انجام داد. طبق ضوابط آبا و مقررات ملی ایران اگر بخواهیم بتن مسلحی را در یک منطقه خورنده بسازیم و عمل آوری کنیم میزان یون کلرید مجاز در آب به ۵۰۰ میلی گرم در لیتر محدود می شود و حتی نمی تواند آب شور باشد. در سایر مناطق میزان یون کلرید۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر نیز مجاز است اما قاعدتا” نمی تواند شور باشد.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*