نقش کیفیت بتن در اقتصاد کلان

امروزه بتن بعنوان پرمصرف ترین مصالح مصرفی بشر، نقش بسیار پررنگی در اقتصاد جوامع و کشورها ایفا می کند. پیدایش سیمان و صنعت بتن با پیدایش عصر صنعتی تقریباً یکسان بوده و شاید به جرات بتوان گفت که بتن یکی از بازیگرهای اصلی در شکل گیری تمدن امروز بشری می باشد. ارزشهائی را که مشهود می بینیم و بسیاری دیگر که نامشهود به ما می رسند همه تکیه بر این ماده کم ادعا دارند. اگرچه ارزش پولی این مواد بسیار کم می باشد، ارزشهائی که بر روی آن تکیه می کنند بسیار زیاد می باشد. با در نظر گرفتن ارزش نهائی سازه مورد نظر و لحاظ کردن عمر سازه، ارزش واقعی بتن مشخص می شود. با این رویکرد می بینیم که کیفیت بتن چه نقش بزرگی در اقتصاد یک کشور دارد. مبحث دوام رویکرد جدیدی است که امروزه در کشورهای توسعه یافته علاوه بر استحکام بتن مورد توجه می باشد. از آنجا که عمر سازه ها علاوه بر مسائل اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر محیط زیست دارد لذا امروزه سعی بر این است که بیشترین زمان ممکن از یک سازه خدمت گرفته شود. آلودگی ناشی از تولید سیمان هم از نظر تولید گازهای گلخانه ای و هم از نظر تخریب معادن از یک طرف و ضایعات ناشی از .تخریب سازه های مستهلک از طرف دیگر معضلات جدید جوامع در این خصوص می باشد.

مطالعات گسترده ای به منظور بهبود کیفیت و عمر بتن در جریان است که عمدتاً کشورهای توسعه یافته پیشگام این موضوع می باشند. استفاده از مواد شیمیایی و پلیمری در صنعت بتن چند دهه می باشد که بسیار مورد توجه می باشد. اگرچه ممکن است قیمت تمام شده اولیه بتن با تکنولژی های جدید بالا رفته باشد ولی قطعاً با ارتقاء کیفیت و دوام بتن سود اقتصادی سرشاری را در حوزه های مختلف در آینده به جامعه بر می گرداند.

به استناد شواهد، کیفیت بتن در کشور ایران وضعیت نامطلوبی دارد. طرح اختلاط ضعیف بتن و عدم اقبال جامعه در استفاده از مواد افزودنی شیمیایی بتن، از یک طرف و اجرای نامناسب بتن از طرف دیگر باعث شده است که کیفیت بتن های اجرا شده و عمر سازه های ساخته شده در وضعیت بسیار بدی می باشد. آثار سوء اقتصادی ناشی از کیفیت پائین بتن نیاز به مطالعه ای اساسی دارد و شاید نتایج حاصل از آن، سیاستگذاری های کلان را دستخوش تغییرات اساسی دهد

با مقدمه فوق، فرهنگ سازی در این زمینه یک وظیفه ملی در سطح گسترده را می طلبد که قطعاً از عهده یک بخش به تنهائی خارج می باشد. تدوین استانداردهای به روز، در این صنعت و نظارت بر اجرای این استانداردها وظیفه مهم نهادهای نظارتی و بعضاً دولتی، تولید بتن با روشهای استاندارد توسط متولیان تولید بتن، و اجرای عملیات بتن ریزی توسط پیمانکاران متناسب با استانداردها و آئین نامه ها همگی با هم می تواند ما را از وضعیت نامناسب فعلی رهائی دهد، علاوه بر اینکه در کنار آن آگاهی اجتماعی نسبت به اهمیت بالای این موضوع در بلند مدت عامل مهمی در بهبود شرایط بتن در کشور ماست.

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*