فوق روان کننده / فوق کاهنده آب (CapcoNorm PN12)

فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بر پایه پلیمری طبیعی اصلاح شده، که مناسب بتن های با نسبت آب به سیمان بالاتر از 40% در هوای معتدل می باشد.پلاستیت PN12 با پخش شوندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی با استانداردهای ISIR 2930,ASTM C494 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف این محصول بین 0/8تا1/5کیلوگرم به ازای هرصدکیلوگرم مواد سیمانی،شامل سیمان پرتلند (PC) خاکستربادی (PFA)، سیمان سرباره (GGBFS) و میکروسیلیس می باشد.برای نسبت های آب به سیمان های پایین این میزان تا 3 درصد سیمان کارایی دارد.مقدار بهینه این محصول به روش سعی و خطا و با آزمایش تعیین می شود.استفاده این محصول در گسترده های دیگر امکان پذیر می باشد. در مقادیر بالاتر از حدود فوق،ایجاد خاصیت دیرگیری در بتن می کند که این حالت برای سیمان های ضد سولفات (تیپ 5) شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.

روش استفاده:

در هنگام ساخت بتن،میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3تا5 دقیقه ادامه دهید.همچنین می تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل،عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توجه:

  • افزودنی فوق،مستقیما روی سیمان خشک ریخته نشود.
  • به میزان افزودنی مصرفی،از آب اختلاط بتن کم شود.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی