روان کننده/زودگیر (CapcoPlast LA)

روان كننده بر پایه لیگنو‌سولفونات با خاصیت زودگیر کنندگی است که مناسب بتن‌های با نسبت آب به سيمان بالای 45% می باشد. اين افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 0/4 تا 1 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيماني، شامل سيمان پرتلند (PC) خاکستر بادي (PFA) سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس مي‌باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود. مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن بتن میشود كه اين حالت براي سيمان‌هاي ضد سولفات (تيپ 5) شديدتر است. اين افزودني با بقيه محصولات کپکو قابل استفاده بوده ولي هر افزودني را بايد مجزا به بتن اضافه کرد و قبل از استفاده نبايد همه را با هم مخلوط کرد.
روش مصرف
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه
– افزودنی فوق، مستقیما” روی سیمان خشک ریخته نشود.
– به میزان افزودنی مصرفی، از آب اختلاط بتن کم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی