پودر میکروسیلیس (Silicamorf 90)

سیلیکامورف 90 یک پودر بسیار ریز، با خاصیت پوزولانی زیاد است كه بیش از 90 درصد آن حاوی دی اكسید سلیسیوم ( SiO2 ) با ساختار کریستالی آمورف می باشد و برای بهبود مشخصات بتن مانند افزایش مقاومت، کاهش نفوذپذی و افزایش دوام آن به کار می رود. این محصول با استاندارد ASTM C 1240 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف این محصول جهت بهبود خواص مکانیکی بتن حدود 1 الی 12 درصد وزن مواد سیمانی می باشد و برای بهبود نفوذناپذیری و آ ب بندی بتن بهتر است که بین 5 تا 12 درصد وزن مواد سیمانی مصرف گردد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
مي تواند در زمان ساخت بتن با اجزاي خشك مخلوط گردد و همچنین می توان با آب بتن و محصول Silurix 520 این شرکت به صورت دوغاب در آمده و به بچینگ اضافه گردد.
توجه:
– توصیه می شود پودر محصول سیلیکامورف 90 قبل از افزوده شدن به بتن با آب اختلاط و ماده پخش کننده میکروسیلیس Silurix 520 شرکت کپکو به خوبی مخلوط شده و تشکیل دوغاب یکنواختی بدهد تا اثر بخشی محصول در بتن به حداکثر برسد.
– پودر دوده سیلسیس نباید به تراک بتن آماده اضافه گردد

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی