پخش کننده میکروسیلیس (Silurix 520)

سیلاریکس 520 ، پخش کننده میکروسیلیس بوده و برای تولید دوغاب میکروسیلیس به کار می رود، این محصول با خاصیت پخش کنندگی که دارد باعث پخش شدن ذرات میکروسیلیس شده و از کلوخه شدن ذرات جلوگیری می کند. کلوخه شدن میکروسیلیس می تواند بتن را در معرض واکنش سیلیکاتی قلیای( ASR ) قرار داده و دوام بتن را کاهش دهد. تولید دوغاب میکروسیلیس در غلظت هایی تا 50 % در محل پروژ ه ها با این محصول با سرعت و کیفیت بالایی امکانپذیر می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

روش استفاده:
میزان مصرف مناسب، با سعی و خطا در آزمایشگاه بدست می آید. مقدار مصرف معمول 1 الی 4 درصد وزن میکروسیلیس می باشد. ابتدا این محصول را در مقدار مناسب آب حل کنید و سپس پودر میکروسیلیس را همراه با هم زدن اضافه کنید. اختلاط را تا زمانی که میکروسیلیس کامل پخش شود، ادامه دهید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی