منبسط کننده و روان کننده بتن و ملات سیمانی (Betonex)

بتونكس، یک محصول پودری شامل مواد انبساط دهنده و روان‌كننده ملات‌ها و گروت های سيمانی بوده كه در ترکیب محصولات سيماني كه نياز به استحكام بالا و انبساط در آن‌ها وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گيرند. این محصول با استانداردهای ASTM C490 و ASTM C845 قابل ارزیابی می‌باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای محصول
کاربرد های محصول
محدوده و روش مصرف محصول
 • اين محصول به ميزان 500 گرم به ازای هر صد کیلو سيمان مورد مصرف می‌باشد.
 • در دوغاب سيمان كه ماسه استفاده نمی‌شود ميزان 40 تا 45 ليتر آب با 100 کیلو سيمان و 500 گرم بتونكس حجم 70 ليتر دوغاب نتيجه می‌دهد.
 • براي تهيه گروت به نسبت وزنی 2:2:1 (آب:سيمان:ماسه) به همراه بتونكس به مقدار 0.5% وزن سیمان مورد مصرف قرار مي‌گيرد.
 • برای گروت‌ها يا بتن‌هايی كه نسبت ماسه به سيمان بالای 1 می‌باشد به مقدار 4 بسته 250 گرمی از بتونكس استفاده شود.
 • نحوه تهيه گروت به اين شكل است كه در یک مخزن مناسب، آب به ميزان لازم ريخته شود و حين هم زدن سيمان، ماسه و بتونكس افزوده شود و مدت 5 دقيقه اختلاط صورت پذيرد تا گروتي همگن و یکنواخت گردد.
 • سطح مورد نظر گروت‌ريزی قبل از آماده سازی گروت بايد كاملاً تميز و مرطوب شده باشد و به شكل مناسب قالب بندي گردد.
 • گروت‌ريزی حداكثر تا 15 دقيقه پس از اختلاط صورت پذيرد تا خاصيت انبساطي آن بطور اثر بخشي حاصل شود. ميزان انبساط آزاد مخلوط نهايی تا %4 حاصل می‌گردد.
 • بتونكس تاثير زيادي بر زمان گيرش آميزه بتنی يا دوغاب ندارد.
 • پس از گروت‌ريزی مثل هر آميزه سيمانی، بايد عمل آوری به روش مناسب صورت پذيرد. استفاده از كپکیور O شركت كپكو برای اين كار پيشنهاد مي‌گردد.
  توجه:
 • بتونكس با سيمان تيپ 5 سازگاری ندارد.
 • برای افزایش روانی ملات در صورت نیاز، از فوق روان کننده های بتن بر پایه پلی کربوکسیلات استفاده نگردد.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی بتونكس
نکات ایمنی در استفاده از محصول