منبسط کننده و روان کننده بتن و ملات سیمانی (Betonex)

بتونكس یک محصول پودري شامل مواد انبساط دهنده و روان كننده ملا تها و گروت های سيمانی بوده كه در ترکیب محصولات سيماني كه نياز به استحكام بالا و انبساط در آنها وجود دارد مورد استفاده قرار می گيرند. این محصول با استانداردهای ASTM C490 و ASTM C845 قابل ارزیابی می باشد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

ميزان مصرف و روش استفاده:
– اين محصول به ميزان 500 گرم به ازای هر صد کیلوسيمان مورد مصرف مي باشد.
– در دوغاب سيمان كه ماسه استفاده نمی شود ميزان 40 تا 45 ليتر آب با 100 کیلو سيمان و 500 گرم بتونكس حجم 70 ليتر دوغاب نتيجه می دهد.
– براي تهيه گروت به نسبت وزني 2:2:1 (آب:سيمان:ماسه) به همراه بتونكس به مقدار 5/ 0% وزن سیمان مورد مصرف قرار ميگيرد.
– براي گروت ها يا بتن هايي كه نسبت ماسه به سيمان بالاي 1 مي باشد به مقدار 4 بسته 250 گرمي از بتونكس استفاده شود.
– نحوه تهيه گروت به اين شكل است كه در یک مخزن مناسب، آب به ميزان لازم ريخته شود و حين هم زدن سيمان، ماسه و بتونكس افزوده شود و مدت 5 دقيقه اختلاط صورت پذيرد تا گروتي همگن و یکنواخت گردد.
– سطح مورد نظر گروت ريزي قبل از آماده سازي گروت بايد كاملاً تميز و مرطوب شده باشد و به شكل مناسب قالب بندي گردد. – گروت ريزي حداكثر تا 15 دقيقه پس از اختلاط صورت پذيرد تا خاصيت انبساطي آن بطور اثربخشي حاصل شود. ميزان انبساط آزاد مخلوط نهايي تا %4 حاصل ميگردد.
– بتونكس تاثير زيادي بر زمان گيرش آميزه بتني يا دوغاب ندارد.
– پس از گروت ريزي مثل هر آميزه سيماني، بايد عمل آوری به روش مناسب صورت پذيرد. استفاده از كپکیور O شركت كپكو برای اين كار پيشنهاد ميگردد.
توجه:
– بتونكس با سيمان تيپ 5 سازگاری ندارد.
– برای افزایش روانی ملات در صورت نیاز، از فوق روا نکننده های بر پایه پلی کربوکسیلات استفاده نگردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی