مقالات

بتن سبک سازه­ ای چیست؟

بتن سبک سازه­اي، همانند بتن سازه­اي معمولی است، با این تفاوت که فقط بنا به دلایل اقتصادي، در ساخت آن از سنگدانه­ هاي سبک استفاده می­شود.

ادامه مطلب

حمله سولفات تومازایت

حمله سولفات تومازایت (TSA) نوع خاصی از حمله سولفاتی است که معمولاً به دلیل در دسترس بودن کربنات­ها / بی کربنات­ها در ماتریس سیمانی با رطوبت فراوان و دمای پایین رخ می­دهد. شکل­گیری تومازایت بتن را به یک جسم بدون انسجام

ادامه مطلب

انواع جمع‏ شدگی در بتن

جمع‏ شدگی بتن خود به خودی، عمدتاً در اثر انقباض شیمیایی سیمان ایجاد می‌شود که در طی فرآیند هیدراتاسیون به دلیل خارج شدن آب از حفرات مویین

ادامه مطلب

ناحیه انتقال مرزی بتن چیست؟

بتن اغلب به عنوان یک ماده¬ی کامپوزیت دوفاز با سنگدانه بی اثر و خمیر سیمان هیدراته در نظر گرفته می-شود. سنگدانه¬ها، خمیر سیمان هیدراته و خواص مختلف بتن با مواد تشکیل دهنده آن متفاوت است. شکل 1 نشان می¬دهد که هم سنگدانه و هم خمیر سیمان دارای رفتار ارتجاعی شکننده هستند، در حالی که بتن دارای رفتار شبه شکل پذیر است. حتی مقاومت بتن نیز به میزان قابل توجهی کمتر از سنگدانه و خمیر سیمان است. بنابراین می¬توان حضور یک فاز سوم را نتیجه گرفت

ادامه مطلب
مشاهده آرشیو
اخبار و اطلاعیه ها