گواهی نامه فنی واترستاپ اخذ شده از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دانلود کنید
ارزیابی اثر رزین فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلات اتر با کد Zetanul WR5
دانلود کنید
ارزیابی اثر رزین فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلات اتر با کد Zetanul WR1
دانلود کنید
نتیجه آزمون کششی واتر استاپ
دانلود کنید
استاندارد ASTM C494 برای افزودنی
دانلود کنید
استاندارد ISIRI 2930 برای افزودنی های بتن
دانلود کنید
استاندارد BSI 7973-1 برای اسپیسرهای بتن (ترجمه فارسی)
دانلود کنید
استاندارد BSI 7973-1 برای اسپیسرهای بتن (انگلیسی)
دانلود کنید
تهیه- ایستگاه 13 قطار شهری تبریز
دانلود کنید
تهیه – ایستگاه 12 قطار شهری تبریز
دانلود کنید
چکاد جنوب-پروژه نیمروز2 و خط انتقال آب از سد باغان
دانلود کنید
جنرال مکانیک/تونل البرز
دانلود کنید
آهاب/خط 6 قطار شهری تهران
دانلود کنید
پیدکو/مخازن آتش نشانی انبار نفت ری
دانلود کنید
صنایع پتروشیمی/پالایشگاه اوره سوم
دانلود کنید
صنایع پتروشیمی/پالایشگاه بندرعباس
دانلود کنید
تابلیه/پالایشگاه میعانات گازی بندر عباس
دانلود کنید
برزین/پتروشیمی مرودشت
دانلود کنید
نیمرخ/ تونل امیرکبیر
دانلود کنید
تابلیه،پرهون طرح/پروژه تونل کابل برق اصفهان
دانلود کنید
آبیران(بام راه)/تصفیه خانه آب قم
دانلود کنید
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء/کانی سیب
دانلود کنید
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء/تونل نیایش
دانلود کنید
زلال ایران/ تصفیه خانه
دانلود کنید
گواهی نامه فنی فوق روان کننده Plastit SPL545 اخذ شده از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی
دانلود کنید
نتایج تست واترستاپ از متالوژی رازی
دانلود کنید
نتایج تست واترستاپ از متالوژی رازی
دانلود کنید
گواهی نامه فنی زودگیر کننده بتن شرکت همگرایان تولید (کپکو)، اخذ شده از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دانلود کنید
نتایج تست واترستاپ از متالوژی رازی
دانلود کنید
نتایج آزمون استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول Plastit AEAدر آزمایشگاه پاکدشت بتن(همکار استاندارد)
دانلود کنید
نتایج آزمون الزامات استاندارد 2930 ایران برای محصول Plastit NCLدر آزمایشگاه پاکدشت بتن (همکار استاندارد)
دانلود کنید
نتایج آزمون عمق نفوذ آب در بتن سخت شده بر روی محصول WPL
دانلود کنید
نتایج آزمون استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول PLASTIT L1در آزمایشگاه پاکدشت بتن (همکار استاندارد)
دانلود کنید
نتایج آزمون تعیین مقاومت فشاری بتن بر اساس استاندارد ملی 393 بر روی محصول WPC
دانلود کنید
نتایج آزمون الزامات استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول Plastit LR در آزمایشگاه پاکدشت بتن(همکار استاندارد)
دانلود کنید
نتایج آزمون الزامات استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول Plastit PG06N در آزمایشگاه پاکدشت بتن (همکار استاندارد)
دانلود کنید
نتایج آزمون الزامات استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول Plastit SPN1 در آزمایش
دانلود کنید
نتایج آزمون الزامات استاندارد ملی 2930 ایران برای محصول Plastit SPNR در آزمایش
دانلود کنید
نتایج آزمون واتراستاپ پی وی سی (P.V.C Waterstop) در پژوهشگاه صنعت نفت
دانلود کنید
نتایج بررسی عملکرد افزودنی زودگیر کننده بتن مسلح (ضد یخ بتن فاقد کلراید )(Plastit NCL)در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
دانلود کنید
نتایج بررسی عملکرد افزودنی روان کننده بتن (Plastit PG06) در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
دانلود کنید
نتایج عملکرد افزودنی روان کننده بتن (Plastit L1) و روان کننده دیرگیر بتن (Plastit LR) در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
دانلود کنید
نتایج بررسی عملکرد افزودنی دوغاب میکروسیلیس (Sillury 500) در انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
نتایج آزمون واتراستاپ پی وی سی (P.V.C Waterstop) در مرکز پژوهش متالوژی رازی

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
نتایج آزمون واترستاپ پی وی سی (P.V.C Waterseal) در آزمایشگاه مکانیک خاک تهران

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
استاندارد ISIRI-1 برای واتراستاپ P.V.C

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
استاندارد ISIRI-2 برای واتراستاپ P.V.C

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
استاندارد CDD-C 572 برای واتراستاپ P.V.C

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
استاندارد DIN 18541-1 برای واتراستاپ P.V.C

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
استاندارد DIN 18541-2 برای واتراستاپ p.v.c

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
سابیر/تصفیه خانه ششم

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
کیسون /مترو اهواز

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
ثمین آب قزوین/مجتمع گلخانه ای حصار گلی
دانلود کنید
گواراب/تصفیه خانه عباس آباد

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
عدم سازگاریهای فوق روان کننده های پلی کربکسیلات در بتن

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید
لیست کامل پروژه ها

تهیه و تنظیم این فایل توسط کارشناسان گروه کپکو انجام گرفته است

دانلود کنید