اسپیسر بتن

اسپیسرهای پلاستیکی یکی از عوامل اساسی در استهلاک سازه‌های بتنی مسلح، خوردگی میلگردها است. برای پیشگیری از زنگ‌زدگی میلگردها، مهم است که فاصله‌ی سطوح میلگردها از سطح خارجی بتن در حد قابل قبول باشد. این فاصله را پوشش یا کاور بتن نامیده می‌شود که با توجه به شرایط محیطی بتن محاسبه شده و در طراحی‌ها در نظر گرفته می‌شود. در مرحله اجرا، تنظیم دقیق کاور بتن نیازمند ابزارهای دقیق مانند اسپیسر بتن است. این اسپیسرها بین میلگرد و سطح قالب بتن قرار می‌گیرند و جلوی نزدیکی میلگرد به قالب را می‌گیرند. بسته به مقدار کاور، اندازه میلگرد و نوع سازه (عمودی یا افقی)، اسپیسرهای متنوعی در کپکو تولید می‌شوند.
دسته بندی