پلی چیر (PolyChair)

اسپیسرپلاستیکی پلی چیر، یک فاصله نگهدار ویژه برای کفهای دومش و ایجاد پوشش بتنی در ارتفاع 25 ، 30 و 40 میلیمتر مش های تحتانی و نگهداری مش های فوقانی در ارتفاع 65 تا 150 میلیمتر است.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

در کاتالوگ محصول ذکر شده است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی