ویلبار (WheelBar)

اسپیسر پلاستیکی ویلبار پر مصرف ترین و عمومی ترین فاصله نگهدار چرخی است. این فاصله نگهدار در بتن های پیش ساخته و درجا استفاده می شود. ویلبار دارای دهانه گیره مانند است که کمک میکند تا این فاصله نگهدار همراه میلگردهایی با سایزهای متفاوت بکار رود.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

به طور کلی فاصله دو اسپیسر، 50 برابر قطر میلگرد است. یعنی اگر ویلبار برای میلگرد 12 استفاده می شود، فاصله بین دو اسپیسر 12×50 میلیمتر یا 60 سانتیمتر است. البته این فاصله (بین دو فاصله نگهدار)نباید بیش از 1 متر باشد. مهندسان و طراحان گرامی می توانند برای اطلاعات دقیق تر به استاندارد BSI 7973 یا کتاب پوشش بتنی و نقش فضاسازها مراجعه کنند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی