فیکس پلیت (FixPlate)

اسپیسر پلاستیکی فیکس پلیت فاصله نگهداری مناسب برای زمین های نرم، سطوح عایق بندی شده و فوم ها است. کف پهن آن باعث اجتناب از سوراخ شده و فرو رفتن سطوح می شود.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

قطر میلگرد مناسب برای محصول 18-06 میلیمتر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی