ترمیم کننده سطحی بتن

سطوح بتنی به دلایل مختلف، در حین ساخت سازه بتنی و یا طی زمان سرویس‌دهی سازه می‌توانند آسیب ببینند و این سطوح آسیب دیده منافذی برای ورود عوامل مهاجم به داخل بتن را فراهم می‌کنند. به منظور ترمیم این بخش‌های آسیب‌دیده بر اساس الزامات آن سازه، محصولات مختلفی استفاده می‌شوند که بعضاً فقط به منظور زیبایی سطحی بوده و برخی دیگر به منظور تامین مقاومت‌های شیمیایی و سایشی عرضه می‌شوند. شرکت کپکو تولید کننده تخصصی انواع ترمیم کننده های سطحی بتن می باشد.
دسته بندی