تمیز کننده مصالح ساختمانی و ابزارآلات

مواد تمیز کننده سطح بتن و قالب بتن از آلودگی بتنی به عنوان پاک کننده شیمیایی قوی هستند که با سطح بتن واکنش می‌دهند و موجب تمیزکاری سطح انواع قالب‌های بتنی، تمیزکاری انواع سطوح و ابزار آلوده شده با باقی‌مانده بتن سخت شده و شستشوی سطحی بتن جهت آماده سازی برای عملیات رنگ آمیزی می‌شود. همچنین این محصولات دارای بوی ملایم، باعث افزایش عمر قالب‌های بتن و کاهش زمان تمیزکاری و آماده سازی مجدد قالب های استفاده شده می‌شود.
دسته بندی