الیاف بتن

محصول الیاف بتن رشته‌های بسیار باریک پلی پروپیلن است که به عنوان ماده افزودنی بتن جهت کنترل جمع‌شدگی و ترک‌خوردگی و افزایش مقاومت کششی بتن و ملات به کار می‌رود.
دسته بندی