الیاف پلی پروپیلن (FiberCap 12)

فایبرکپ ۱۲، الیاف از جنس پلی پروپیلن است که برای کنترل جمع‏ شدگی خمیری و کاهش خطر ترک‏ خوردگی ناشی از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمناً این الیاف تا حدودی باعث افزایش مقاومت کششی و خمشی بتن می‌شود.

این محصول بر اساس برخی از الزامات استانداردهایASTM D7508  و ASTM C1116 تولید می‌شود.

دریافت فایل مشخصات فنی
مزایای استفاده از الیاف
کاربرد الیاف
روش استفاده از الیاف

میزان مصرف الیاف بین 600 تا 900 گرم در هر متر مکعب برای بتن آماده و 1 تا 1.5 کیلوگرم در کف‌ سازی‌ها و بتن پیش‌ ساخته می‏‌باشد.

روش مصرف: الیاف فوق به صورت دسته‌های به هم چسبیده هستند که باید با اختلاط مناسب از یکدیگر جدا شده و به خوبی در بتن پخش شوند. بهتر است که الیاف قبل از افزودن آب به مخلوط سنگدانه و سیمان افزوده شود و به مدت مناسب مخلوط شوند تا به خوبی در مخلوط پخش شوند. چنانچه فاصله بچینگ تا سایت بیش از 30 دقیقه می باشد بهتر است الیاف در سایت به تدریج به میکسر بتن اضافه شده و به مدت 10 دقیقه اختلاط کامل گردد.

توجه:

  • با افزایش میزان مصرف الیاف در بازه تعریف شده فوق الذکر، کار پذیری بهتر می‌شود ولی میزان روانی بتن کاهش می‌یابد که با استفاده از روان‏ کننده مناسب در کنار این محصول می توان روانی را بهبود بخشید.
  • استفاده از الیاف زمان گیرش اولیه و نهایی را می تواند افزایش دهد.
  • از آنجا که بین سطح الیاف و بتن چسبندگی وجود ندارد، توصیه می‌شود به مقدار 1 درصد سیمان، از محصول کپکوباند MO40 در طرح اختلاط بتن استفاده شود.
مشخصات فیزیکی و شیمیایی فایبرکپ ۱۲
نکات ایمنی در استفاده از الیاف
محصولات مرتبط