الیاف پلی پروپیلن (FiberCap 12)

الیاف پلی پروپلین است که به عنوان ماده افزودنی جهت کنترل جمع شدگی و ترک خوردگی و افزایش مقاومت کششی بتن به کار می رود. اين محصول با استانداردهاي ASTM C1116 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

600 الی 900 گرم در هر متر مربع

توجه:

-در صورت مصرف الیاف فایبر کپ12، با مقادیر بیشتر از حدود داده شده در جدول داخل کاتالوگ محصول، ضمن کاهش کارایی بتن، میزان چسبندگی مخلوط افزایش می‌یابد.

-استفاده از روان کننده مناسب در کنار این محصول توصیه می‌گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی
محصولات مرتبط