انواع روان کننده های بتن شرکت همگرایان تولید

روان‌ کننده بتن برای کاهش نسبت آب به مواد سیمانی در روانی ثابت با افزایش روانی بتن بدون افزایش نسبت آب به سیمان مورد استفاده قرار می‏گیرند .حتما مقاله روان‌ کننده بتن چیست؟ را مطالعه بفرمایید. .ویژگی‏های متعددی را می‏توان به این افزودنی‏ ها اضافه نمود ازجمله، کندگیری، زودگیری، زودسخت شوندگی، افزایش یا کاهش لزجت بتن و….. که در مواقع و شرایط مختلف استفاده، باید مورد توجه قرار گیرند. استفاده از روان‏ کننده ‏ها هم مشخصات بتن تازه و هم مشخصات بتن سخت‏ شده را بهبود می‏دهد. البته باید اضافه نمود که تقسیم‏ بندی‏های مختلف برای مواد افزودنی به ویژه مواد افزودنی روان‏ کننده در استانداردهایی مانند ASTM C494، EN934 و ISIRI 2930 انجام شده است.
دسته بندی