روان کننده/کاهنده آب (CapcoPlast PG06N)

روان كننده و کاهنده آب نرمال بر پایه ترکیبات آلی (ارگانیک) مناسب بتن‌هاي با نسبت آب به سيمان بالای 45% در هوای معتدل میباشد. پلاستيت PG06N با پخش کنندگی بالای سیمان، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. این افزودنی مناسب بتن های پر سیمان می باشد.
اين افزودنی با استانداردهای ASTM C494 , ISIRI 2930 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 0/5تا 1/5 کیلوگرم به ازاي هر صد کيلوگرم مواد سيمانی ،شامل سيمان پرتلند (PC) خاکستر بادي (PFA) سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس مي باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعي و خطا و با آزمايش تعيين میشود.مصرف بیش از حد نرمال باعث دیرگیر شدن بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضد سولفات (تیپ5)شدیدتر است. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخش فنی ما تماس حاصل کنید.
روش مصرف
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه
افزودنی فوق، مستقیما” روی سیمان خشک ریخته نشود.
به میزان افزودنی مصرفی، از آب اختلاط بتن کم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی