روان کننده/کاهنده آب/کندگیرکننده (CapcoPlast LR)

 روان کننده و کاهنده آب بر پایه لیگنوسولفونات با خاصیت کندگیر کنندگی است، که برای بتن های با نسبت آب به سیمان بالای 45% در هوای گرم ، اثر بخش می باشد. پلاستیت LR با پخش کنندگی بالای سیمان ، باعث یکنواختی بتن نهایی می شود. همچنین این افزودنی دارای خاصیت حفظ اسلامپ بالایی می باشد.
این افزودنی با استانداردهای ISIRI2930 ، ASTM C494 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

محدوده مصرف اين محصول بين 0/3تا 0/8 کیلوگرم به ازای هر صد کيلوگرم مواد سيمانی، شامل سيمان پرتلند (PC) خاکستر بادی (PFA) سيمان سرباره (GGBFS) و ميکروسيليس می باشد. مقدار بهينه اين محصول به روش سعی و خطا و با آزمايش تعيين می شود. مصرف بيش از حد نرمال باعث ديرگير شدن بتن می شود كه اين حالت برای سيمان‌هاي ضد سولفات (تيپ 5) شديدتر است. اين افزودنی با بقيه محصولات کپکو قابل استفاده بوده ولي هر افزودني را بايد مجزا به بتن اضافه کرد و قبل از استفاده نبايد همه را با هم مخلوط کرد.
روش استفاده
در هنگام ساخت بتن، میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می‌تواند به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.
توجه : افزودنی فوق، مستقیما” روی سیمان خشک ریخته نشود . به میزان افزودنی مصرفی ، از آب اختلاط بتن کم شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی