قوام دهنده‌ بتن

قوام دهنده بتن با افزایش روانی و کاهش ویسکوزیته بتن، پایداری بتن کاهش یافته و تمایل به جداشدگی سنگدانه‌ها از خمیر افزایش می‌یابد. افزایش نسبت آب به سیمان و نامناسب بودن کیفیت و دانه‌بندی سنگدانه ها از عوامل مهم در این خصوص می باشند. همچنین بتن‌های بسیار روان، مانند بتن‌های خودتراکم در خطر ناپایداری می‌باشند. ناپایداری دینامیکی بتن باعث ایجـاد مشکلات در پمپ کردن بتن شده و ناپایداری‌های استاتیکی باعث ته‌نشینی سنگدانه‌ها و آب انداختگی در بتن می شود که این مسئله می تواند آسیب جدی به مقاومت های نهایی بتن وارد نماید. یکی از راهکارهای کاهش این مشکل، افزایش ویسکوزیته بتن به وسیله قوام دهنده های بتن می‌باشد. مواد افزودنی بتن قوام دهنده و یا بهبوددهنده ویسکوزیته، موادی می باشند که باعث افزایش پایداری بتن می‌شوند. افزودنی قوام‌دهنده بتن علاوه بر افزایش ویسکوزیته، روانی بتن را کاهش می‌دهند که برای جبران این کاهش روانی می توان از مواد روان کننده بتن کپکو کمک گرفت.
دسته بندی