قوام دهنده بتن (قوام دهنده بتن یا CapcoGum® VMA)

کپکوگام VMA، یک افزودنی پودری آماده مصرف است که برای افزایش ویسکوزیته بتن تازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این محصول آب‌ انداختگی بتن تازه کنترل شده و بنابراین مقاومت بتن در برابر جدا شدگی افزایش می‏‌یابد و نهایتاً بتن‌ریزی را تسهیل می‏‌کند.

این محصول بر اساس الزامات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 1-2930 و الزامات عملکردی جدول 13 در استاندارد ملی ایران به شماره 2-2930 تولید می‌شود. ضمناً این افزودنی با الزامات جدول 13 استاندارد EN 934-2 نیز تطابق دارد.

(نام سابق این محصول Plastit VMA بوده است.)

محدوده مجاز استفاده از قوام دهنده در بتن

محدوده مجاز استفاده از کپکوگام VMA، از 0.4 تا 2 درصد وزن مواد سیمانی (400 الی 2000 گرم به ازای هر یکصد کیلوگرم مواد سیمانی شامل سیمان، دوده سیلیس، سرباره، خاکستر بادی و سایر پوزولان‌های مشابه) است. تعیین مقدار بهینه ماده افزودنی باید با توجه به مشخصات طرح مخلوط و شرایط اجرایی و آب و هوایی، و در نهایت ساخت مخلوط‌های آزمایشی انجام شود.

نحوه اختلاط قوام دهنده در بتن

مقدار محاسبه‌شده، توزین شود و در زمان اختلاط اجزای بتن به تدریج به میکسر افزوده شود. سرعت افزودن باید به گونه‌ای باشد که از چسبیدگی و کلوخه شدن این محصول جلوگیری شود. مراقبت شود قبل از ریختن این ماده داخل میکسر، خیس نشود. ضمناً لازم است نکات زیر رعایت شود:

  • پس از اضافه کردن افزودنی، بتن بین 3 تا 5 دقیقه به طور کامل مخلوط شود و از توزیع یکنواخت افزودنی در بتن اطمینان حاصل گردد.
  • از مرطوب شدن این محصول قبل از ورود به میکسر خودداری شود.
مزایای استفاده از قوام دهنده بتن
کاربرد قوام دهنده بتن
محدوده و روش استفاده از قوام دهنده بتن
مشخصات فیزیکی و شیمیایی قوام دهنده بتن یا کپکوگام VMA
نکات ایمنی در استفاده از قوام دهنده بتن
محصولات مرتبط
قوام دهنده بتن