قوام دهنده (capcoGum® VMA)

پلاستیت VMA افزودنی آماده مصرفی است که برای افزایش ویسکوزیته بتن به کار می‌رود. با استفاده از این محصول آب انداختگی کنترل شده و بنابراین مقاومت بتن دربرابر جداشدگی افزایش می یابد و نهایتاً بتن ریزی را تسهیل می‌کند.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

مقدار مصرف معمول، 4/ 0 الی 5/ 1 درصد وزن سیمان می باشد. مقدار بهینه مصرف با آزمایش بدست می آید. بر اساس نوع بتن و شرایط خاص کارگاهی ممکن است خارج از محدوده مذکور مورد استفاده قرار گیرد. جهت استفاده از این افزودنی به همراه سایر محصولات کپکو و یا استفاده از آن خارج از بازه پیشنهادی حتما با بخشی فنی ما تماس حاصل کنید.
روش استفاده:
در هنگام ساخت بتن میزان افزودنی محاسبه شده را همراه با آب اختلاط به بتن اضافه کرده و اختلاط را به مدت 3 تا 5 دقیقه ادامه دهید. همچنین می تواد به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی
محصولات مرتبط