ترمیم کننده سطحی بتن (SoftCoat)

سافت کت یک محصول پودري بر پايه سيمان پرتلند بوده كه داراي استحكام بالا و با نفوذ پذیری کم و دوام طولانی بوده و یک محصول بدون انقباض مي باشد. محصول فوق جهت ترميم سطوح فرسوده و كرم خورده بتني و سيماني قابل استفاده مي باشد. این محصول با استاندارد BS EN 12636 مطابقت دارد.

دریافت فایل مشخصات فنی
خواص و اثرات
موارد کاربرد
محدوده و روش مصرف محصول

روش استفاده:
– به ازاي هرکیسه 25 کیلویی سافت کت، مقدار 5/ 3 تا 5/ 4 (بسته به میزان روانی مورد نظر ) ليتر آب داخل یک مخزن مناسب ريخته و حين هم زدن با میکسر مناسب، پودر فوق به آب اضافه شود و اختلاط تا زماني كه ملات یکنواختی ايجاد شود ادامه ميابد. پس از استراحت 3 تا 5 دقیقه ای به ملات، اختلاط دوباره به مدت 3 دقیقه ادامه یابد.
– سطح مورد نظر حداقل به ميزان 2 تا 3 سانتيمتر با وسيله مناسب خراشيده شود و سپس با استفاده از فشار آب از هر گونه آلودگي و گرد و خاك پاك گردد. خراشيدن تا حد امكان بقدري زبر باشد تا ملات ترميمي فوق كاملاً با اين سطح قفل گردد.
سطح آماده شده و تميز توسط محصول كپكوباند 121 يا MO40 بسته به نوع كار زير سازي شود. در صورت كيه سطح مورد نظر در محيط مرطوب مي باشد از كپكوباند MO40 استفاده گردد. آماده سازي به اين شكل است كه كپكوباند به نسبت 1 به 5 با آب رقيق شده و توسط قلم مو بر روي سطح مورد نظر ماليده شود و به مدت 1 الي 3 ساعت زمان داده شود تا خشك گردد. بر روي اين سطح یک لايه ديگر از محلول فوق پوشش داده ميگردد و اجازه داده مي شود تا حالت چسبناک ایجاد گردد. در اين زمان ملات آماده شده بر روي سطح چسبناك ماليده شده و يا ريخته مي شود و توسط ماله كشي سطح آن یکنواخت ميگردد.
– براي مواردي كه عمق ترميم بيش از 3 سانتيمتر مي باشد به مقدار لازم ماسه (ح داکثر تا 50 درصد)، متناسب با سطح بتني كه ترميم مي شود با اين محصول مخلوط گردد. اندازه ماسه ها بين 3 تا 10 ميليمتر بسته به سطح كار بوده و كاملاً شسته شده و تميز باشد. در اين موارد براي زير سازي حتماً از كپكوباند MO40 استفاده گردد.
عمل آوري: سطح آب بند شده، پس از اتمام ماله كشي به مدت حدود 3 الي 4 ساعت به گيرش برسد و پس از آن حداقل بايد به مدت 72 ساعت به روش مرطوب عمل آوري شود.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی
نگهداری و ایمنی